Vovinam Là Gì, Có Sức Ảnh Hưởng Ra Sao?

Vovinam là một phương pháp tự vệ độc đáo kết hợp kỹ thuật đánh, đấm, đá, ném, và khống chế đối thủ. Môn võ này có sự kết hợp linh hoạt giữa sức mạnh và tri thức để tạo cách thức tự vệ đa chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *