Cách đo đường kính cáp thép trước khi lắp ráp dây cáp thépCách đo đường kính cáp thép trước khi lắp ráp dây cáp thép, phải bảo đảm đường kính cáp thép là chính xác và phù hợp với các thiết bị nâng hạ.Đường kính thực tế của cáp thép sẽ có dung sai cho phép khoảng 5% so với đường kính danh nghĩa được nêu trong chứng chỉ đi kèm.

Khi đo cáp thép, phải tiến hành đo khi cáp được kéo thẳng, và không đo khi cáp còn nằm trong cuộn. Kéo một đoạn cáp ra khỏi cuộn và tiến hành đo trên đoạn cáp này. Nên đo khoảng 4 lần tại 4 điểm và lấy kết quả trung bình.

Cách đo đường kính dây cáp thép chính xác

cách đo đường kính cáp thép

Khi đo đường kính dây cáp thép

Hãy giữ lại bản ghi về đường kính cáp cẩu mới để sau này tham khảo. Bạn cũng cần phải xác định đường kính cáp sẽ bị giảm đi bao nhiêu trong khi làm việc và cần biết đường kính thực tế của dây cáp sau đợt nghỉ lúc đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.