Ngày: Tháng Mười 16, 2017

Những sử dụng làm việc lên dùng để cáp thép xây dựng 6×19 FCNhững sử dụng làm việc lên dùng để cáp thép xây dựng 6×19 FC

Dây cáp thép 6×19 FC được sử dụng tần suất trong cẩu trục, nghề cá, khai thác mỏ, khai thác gỗ, khoan, dầu khí, hàng hải, làm cầu, máy dự án … Cấu trúc bình thường của họ cáp 6×19 bao gồm: 6×19 / 6×21 / 6×25 / 6×26 Cáp có 6 tao, mỗi tao có 19 sợi đến 26 sợi. Những sợi […]

Cách đo đường kính cáp thép trước khi lắp ráp dây cáp thépCách đo đường kính cáp thép trước khi lắp ráp dây cáp thép

Cách đo đường kính cáp thép trước khi lắp ráp dây cáp thép, phải bảo đảm đường kính cáp thép là chính xác và phù hợp với các thiết bị nâng hạ.Đường kính thực tế của cáp thép sẽ có dung sai cho phép khoảng 5% so với đường kính danh nghĩa được nêu trong chứng chỉ đi kèm. Khi đo cáp thép, phải tiến hành đo khi cáp được […]